Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Fotky » Popis | ---

Fotogalerie

Popis

Fotogalerie FGAL

Pro snadnější práci se skupinami obrázků byla přímo do prostředí stránek integrována fotogalerie, jejíž základní programový kód je shrnut do modulu FGAL. Fotogalerie je přímou součástí stránek, využívá společný programový kód a společné stylové předpisy s ostatními stránkami. Narozdíl od fotogalerie HCJGAL, kterou jsem používal dříve, a kde se stránky s obrázky sestavovaly javaskriptem na straně u uživatele, se nyní stránky s obrázky sestavují na straně serveru.

Ovládání

Náhledový režim fotogalerie. (foto PPK)

Fotogalerie má dva základní režimy zobrazení. V prvním umožňuje procházet náhledy obrázků a v záhlaví zobrazí společné informace o celé fotogalerii. Případné poznámky k fotogalerii se zobrazí jen na první stránce náhledů. Pohyb po náhledech je podporován stránkováním, s možností volby několika variant počtu obrázků na stránku a počtu sloupců na šířku.

Kliknutím na náhledový obrázek lze přejít do druhého režimu, kdy se vybraná fotografie zobrazí v plné velikosti včetně případných dalších podrobností k obrázku (datum vzniku, nastavení kamery ...) v záhlaví stránky. V tomto zobrazení se lze pohybovat po obrázcích buď kliknutím na některý posouvací odkaz pod obrázkem, nebo též kliknutím na obrázek. Výchozí směr posunu při kliknutí na fotku je dopředu, a pokud váš prohlížeč umožní stránce ukládat údaje o relaci do dočasných cookies, tak po změně směru pomocí odkazů pod obrázkem se používá dále naposledy navolený směr pohybu. Pokud přejdete odkazem první/poslední na koncový obrázek z obrázku vzdáleného více jak 1 položku od konce (začátku), tak se nastaví pro klikání na fotku směr procházení od tohoto konce fotogalerie k opačnému konci. Aktuálně nastavený směr procházení je indikován nad obrázkem šipkou umístěnou za počitadlem obrázků. Při procházení obrázků se stránka naroluje pomocí kotvy tak, aby pod horním krajem zobrazovací plochy byl nastaven přímo obrázek, a nebylo nutné stále skrolovat přes záhlaví stránky. Pouze při vstupu do režimu zobrazení obrázků z režimu náhledu není ukotvení použito.

Režim zobrazení obrázku. (foto PPK)

Přes odkaz pod obrázkem se lze vrátit zpět do náhledového režimu. Při návratu se nastaví ta stránka, na které se při daném stránkování nachází aktuálně zobrazovaný obrázek.

Pokud se pod obrázkem objeví i odkaz "zpět na článek", tak se přes něj lze přímo dostat na stránku, na které je článek související s obsahem této fotogalerie. Umožňuje to vrátit se jednodušeji zpět na stránku, ze které byl daný obrázek ve fotogalerii otevřen kliknutím na jeho náhled vložený v dotyčné stránce. V náhledovém režimu se odkaz na související stránku objeví v záhlaví fotogalerie jako položka "Související článek". Odkazy na související stránku se zobrazí pouze v případě, že má fotogalerie v sobě vazbu na článek zadanou.

Vnitřně je fotogalerie omezena na obrázky o maximální velikosti 800 x 800px. Protože samotné stránky v základním layoutu mají dynamicky proměnnou šířku, do které by se 800px široký obrázek nebo čtyři náhledy po 150px (plus okraje) nevešly, tak při zobrazení fotogalerie se přepne stylový předpis layoutu, a šířka stránky se natvrdo nastaví na větší hodnotu. V dnešní době nudloidních displejů a různých tabletů a chytrých mobilů je těžké zvolit vhodné rozlišení obrázků, tak aby vyhovovalo všem. V náhledovém zobrazení používám obvykle max. rozměr obrázků 150px vodorovně nebo 150px svisle (tj. obvykle rozměry 150x100, 100x150, 150x112, 112x150 apod.). U plné verze obrázků používám maximální šířku 800px a dříve jsem používal maximální výšku také 800px, ale kvůli širokoúhlým displejům ji nyní omezuji na 600px nebo 533px. Poměr stran volím většinou podle nativních vlastností použitého fotoaparátu, tj. 4:3 nebo 3:2, ale někdy používám i jiné poměry, např. čtvercový výřez 1:1.

 

Lišta stránkování náhledů. (foto PPK)

Při problémech se zobrazením kvůli velikosti displeje lze pomocí odkazů pod obrázkem případně změnit nativní velikost obrázku na menší. Zmenšení se ale děje pouze nastavením rozměrů zobrazovacího pole tagu IMG, tj. záleží pouze na vašem prohlížeči, jak si se zmenšením poradí (převzorkování, doostření ...), od serveru obdrží data obrázku vždy v plné velikosti. V některých případech je k dispozici i obrázek ve větším než plném rozlišení. V tomto případě se v poznámce pod obrázkem objeví upozornění na existenci souboru s lepším rozlišením, a v sekci s popisem obrázku v záhlaví stránky bude uveden odkaz na tento soubor. Takovýto obrázek se již zobrazuje mimo prostředí fotogalerie.

S výjimkou paměti směru procházení obrázků jsou ostatní informace o stránkování, počtu sloupců, rozlišení obrázků apod. předávány v parametrech dotazů, bez využití cookies. Při přechodu mezi náhledovým režimem a režimem prohlížení obrázků jsou tato nastavení (dle možností ovládací logiky) zachovávána. Při opuštění dané fotogalerie jsou nastavení zapomenuta (včetně paměti směru procházení), pokud je ke změně použito standardních odkazů na stránkách (myšleno bez přímé manipulace s URL).

Lišta procházení obrázky. (foto PPK)

Pro zobrazení fotogalerie byl zvolen "negativní" vzhled stránek s tmavým pozadím a světlým písmem. V základním nastavení si "pozitivní" (tmavé písmo, světlé pozadí) a "negativní" vzhled stránky přepínají automaticky na základě přednastavených pravidel. Pokud vám tmavý vzhled fotogalerie nevyhovuje, lze stránkám vnutit natvrdo světlý vzhled, více viz menu Ovládání.

V plném zobrazení jsou u obrázků pro případné zájemce uvedeny i některé základní údaje o fotkách z EXIFu (pokud byly k dispozici). Údaj o ohniskové vzdálenosti udává skutečnou fyzickou ohniskovou vzdálenost objektivu, tj. bez přepočtu na snímač s rozměry kinofilmu 35mm. Uvedená ohnisková vzdálenost dále není korigována o parametry předsádky, pokud byla použita a její údaje fotoaparát neumožnil do EXIFu automaticky zapracovat. Údaje o cloně a času jsou převzaty z EXIFu z položek uvádějících jak byl fotoaparát nastaven. Obrázky ve fotogaleriích prošly před zveřejněním obvykle následnými úpravami, typicky ořezáním, zesvětlením, ztmavením, doostřením, retuší, apod., tj. nemusí už vzhledem odpovídat původním parametrům z EXIFu z doby pořízení snímku. U fotek z ROB je řada obrázků i za denního světla pořízena s použitím blesku, údaje o jeho použití v parametrech neuvádím.

Chyby

Obrázky ve fotogalerii se snažím většinou doplnit i o nějaký popis a nevylučuji, že tam občas nemůže být i věcná chyba, třeba ve jméně apod. Pokud na chybu narazíte, dejte mi vědět, není problém ji opravit. Taktéž může dojít k poškození nebo ztrátě dat na serveru a některý obrázek nemusí jít najednou otevřít, pokud mi dáte vědět, není opět problém soubory obnovit. Akorát obrázků je moc a potřebuji, abyste mi obrázek jednoznačně identifikovali, nejlépe je uvést označení fotogalerie, do které obrázek patří, a pak buď název jeho souboru, nebo identifikátor obrázku (to je ten ve tvaru číslo pomlčka číslo). Prosté pořadové číslo v náhledu fotogalerie nemusí stačit, protože to je vytvářeno dynamicky při každém sestavení stránky, a nedá se tak zpětně zjistit, který obrázek byl k němu přiřazený.

Změny oproti HCJGAL

Oproti původní fotogalerii HCJGAL došlo v FGAL k několika změnám. Vzhled byl upraven tak, aby vycházel ze stylopisu ostatních stránek. Z náhledů byly vypuštěny různé doplňující informace k obrázkům (s výjimkou popisků) a byly ponechány jen u plného zobrazení. Náhledy byly doplněny o stránkování a vícedílné fotogalerie tak bylo možné sloučit do jediné. Plné zobrazení dostalo do vínku možnost měnit směr procházení při kliknutí na obrázek, a má lepší algoritmus pro zmenšování fotek - původně se natvrdo nastavovala jen výška, nyní se hlídají oba rozměry a v úvahu se bere i poměr stran obrázku. Přesunutím sestavování fotogalerie na stranu serveru byla ukončena podpora stažení celé fotogalerie i s prohlížecím souborem s popisky k uživateli pro lokální prohlížení na disku, protože k tomu potřebné soubory již neexistují.

Nahoru