Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Ovládání » Změna vzhledu | ---

Změna vzhledu

Ve výchozím nastavení sestavovač stránek odesílá stránky, kde se v záhlaví html dokumentu linkují stylové předpisy pro obrazovku, tiskárnu a handheld s tím, že přepínání si provádí sám prohlížeč volbou media. Pro IE jsou v záhlaví přidány linky na korekční stylové předpisy pro obrazovku a tiskárnu a korekční javaskript, které si opět volí sám prohlížeč. Pro obrazovku nastavuje sestavovač automaticky linky na styly s pozitivním vzhledem a pro fotogalerie s negativním vzhledem.

Lišta změny vzhledu. (foto PPK)

Pokud vám standardní nastavení nevyhovuje nebo způsobuje ve vašem prohlížeči problémy, je možné pomocí parametru st ovlivnit, jaké linky bude sestavovač vkládat do záhlaví stránek. Pro rychlou volbu je nad záhlavím stránky připraveno několik odkazů, pomocí kterých lze změnit vzhled aktuální stránky v několika vybraných nastaveních. Obsah stránek je silně oddělen od obsahu a tak v nouzi by stránky měly být plně použitelné i s úplně vypnutým zpracováním stylových předpisů a javaskriptu (s výjimkou JS korekcí u IE, kde vyřazení javaskriptu může znefunkčnit zpracování parametrů předávaných z formulářů).

 

Volby vzhledu v záhlaví stránek

Main

Základní vzhled stránky. Nastavení - přestane se vkládat parametr st do odkazu stránek, nebo se nastaví st=ayyya. V záhlaví stránek se linkují stylové předpisy pro obrazovku, tiskárnu i handheld, vkládá se kód pro automatické linkování korekčních stylových předpisů a korekčního javaskriptu pro IE. Vzhled stránek je mezi pozitivním a negativním přepínán automaticky dle přednastavených pravidel pro každou stránku.

IE+

Vzhled se vždy vkládanými korekcemi pro IE. Nastavení - do odkazu přidat parametr st=ayyny. Linkují se předpisy pro obrazovku a tiskárnu a vždy i odpovídající korekční předpisy pro IE včetně korekčního javaskriptu. Vzhled pozitivní/negativní se přepíná automaticky.

IE-

Vzhled vždy bez korekcí pro IE. Nastavení - do odkazu přidat parametr st=ayynn. Linkují se předpisy pro obrazovku a tiskárnu vždy bez korekcí pro IE. Vzhled pozitivní/negativní se přepíná automaticky.

Prn

Vzhled pro tiskárnu. Nastavení - do odkazu přidat parametr st=anyna. Linkují se předpisy jen pro tiskárnu vždy, korekce pro IE se linkují automaticky. Vzhled pozitivní/negativní se přepíná automaticky, ale pro tiskárnu je vždy pozitivní. Při zobrazení pro tiskárnu je zhasnuté zobrazení menu (ale reálně stránka kód menu nadále obsahuje). V záhlaví stránky proto zůstane na obrazovce zapnut horní řádek s pomocnou navigací s odkazy na změnu vzhledu, pomocí kterých lze následně přejít zpět do jiného režimu se zobrazeným menu. Při odeslání na tiskárnu se tento řádek netiskne.

Pda

Vzhled pro PDA. Nastavení - do odkazu přidat parametr st=annyn. Linkují se předpisy pro handheld bez korekcí pro IE. Vzhled pozitivní/negativní se přepíná automaticky, ale pro PDA je vždy pozitivní. U IE díky vyřazení JS korekci nemusí fungovat předávání údajů z formulářů.

CSSoff

Vzhled s vypnutými styly. Nastavení - do odkazu přidat parametr st=annnn. Nelinkují se žádné stylové předpisy ani korekce, vzhled je tedy plně závislý na tom, jak prohlížeč zobrazuje jednotlivé HTML tagy. Vzhled pozitivní/negativní se přepíná uvnitř automaticky, ale nelinkují se žádné styly, tj. ve výsledku se vzhled nemění. U IE díky vyřazení JS korekci nemusí fungovat předávání údajů z formulářů.

Další možnosti

Parametr st v odkazu umožňuje nastavit i další kombinace linkování stylů. Jeho hodnota je tvořena pěti znaky, 1. ovládá nastavení vzhledu pozitivní/negativní, 2. linkování stylu pro obrazovku, 3. linkování stylu pro tiskárnu, 4. linkování stylu pro handheld a 5. linkování korekcí pro IE. Jednotlivé znaky mají následující význam:

Parametr st
1.znak2.znak3.znak4.znak5.znakPopis
a    vzhled pozitivní/negativní přepínat automaticky
p    nastavit pozitivní vzhled
n    nastavit negativní vzhled
 n   nelinkovat styly pro obrazovku
 y   linkovat styly pro obrazovku
  n  nelinkovat styly pro tiskárnu
  y  linkovat styly pro tiskárnu
   n nelinkovat styly pro handheld
   y linkovat styly pro handheld
    akorekce pro IE linkovat automaticky
    nkorekce pro IE nikdy nelinkovat
    ykorekce pro IE linkovat vždy

Nezaručuji, že výše uvedené údaje pro ovládání vzhledu stránek se nemohou v budoucnu změnit. Ne všechny kombinace mají reálný smysl. Hlavní vzhled stránek pro obrazovku nebyl navržen pro "ťapací" displeje, pro podobná zařízení by mohl snad pomoci vzhled pro PDA. Pokud jsou problémy s automatickým linkováním stylů pro IE, zkuste volbu IE+ nebo IE-, nebo zkuste také volbu PDA. V nouzi by stránky měly být normálně použitelné i s volbou CSSoff. Pro tvrdé nastavení pozitivního nebo negativního vzhledu stránek (např. změna vzhledu fotogalerie na pozitivní), lze použít třeba tyto odkazy pozitivní vzhled a negativní vzhled. Zpět na základní vzhled se přejde smazáním parametru st z odkazu. Negativní vzhled byl původně navržen pouze pro fotogalerii. Následně byly negativní stylové předpisy sice rozšířeny na všechny prvky používané na stránkách, ale např. u formulářů při použití starších prohlížečů je otázka, co vše se u jejich ovládacích prvků podaří pravidly v souborech CSS ovlivnit. Negativní vzhled je dále dostupný pouze pro medium SCREEN (a PROJECTION), pro media PRINT a HANDHELD jsou připraveny styly pouze v základním pozitivním provedení s tmavým písmem a světlým pozadím.

Rozšířené volby vzhledu v záhlaví stránek od r.2022

V únoru 2022 byly přímo do možností přepínání stylů v záhlaví stránek doplněny volby Pos a Neg. Těmito dvěma nastaveními se zruší automatické přepínání pozitivního a negativního vzhledu, stejně jako je tomu u přepínání pozitivní/negativní v předchozím odstavci, ale narozdíl od nastavení použitého v předchozím odstavci se linkuje pouze styl pro obrazovku. Tj. nejsou vkládány styly pro tiskárnu a handheld, ani nejsou vkládány korekční styly a korekční javaskript pro IE.

Pos

Vzhled se vždy nastaveným pozitivním (světlým) stylem, tj. tmavým písmem na světlém pozadí. Nastavení - do odkazu přidat parametr st=pynnn. Tento styl způsobí, že pozitivní styl bude použit i pro fotogalerie. Linkuje se pouze styl pro obrazovku a jsou vypnuté korekce pro IE.

Neg

Vzhled se vždy nastaveným negativním (tmavým) stylem, tj. světlým písmem na tmavém pozadí. Nastavení - do odkazu přidat parametr st=nynnn. Tento styl způsobí, že negativní styl bude použit nejen pro fotogalerie, ale i pro všechny ostatní stránky. Linkuje se pouze styl pro obrazovku a jsou vypnuté korekce pro IE.

Pro návrat do výchozího nastavení s automatickou volbou pozitivního a negativního stylu a linkováním všech ostatních stylů včetně korekcí pro IE stačí použít v záhlaví volbu stylu Main.

Nahoru