Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy | ---

Programy

Poznámky k programům

Z různých utilit a prográmků, co jsem si napsal vesměs pro svoji potřebu, zde několik, které by se třeba mohly hodit i někomu dalšímu, dávám k dispozici. K těmto programům neposkytuji žádnou podporu ani zdrojové kódy, za jejich použití nic nepožaduji ani ho nijak nelimituji, programy je možné případně i dále šířit, ale pouze v původní neupravené podobě. U programů negarantuji stoprocentní funkčnost a bezchybnost, jejich použití provádíte pouze na svoje vlastní nebezpečí. Doporučuji pracovat s nimi vždy jen na kopii dat, nikdy ne na originálu, a před větší akcí si napřed na menším vzorku dat použitelnost vyzkoušet. Případné výjimky z těchto pravidel budou upřesněny přímo u konkrétního programu.

Online aplikace

Zde jsou odkazy na několik programů běžících jako webové aplikace na těchto stránkách. Jedná se o jednoduché výpočty, vesměs mají původ dávno v minulosti, napsal jsem je kdysi ještě pro DOS (a některé ještě předtím pro C64 a následně pod DOS převedl) a nyní jsem je přepsal s použitím PHP a HTML. Vlastní výpočty se provádí na straně serveru, tj. u uživatele se vyplňuje jen formulář s údaji a není potřeba javascript.

Upozorňuji na to, že online aplikace jsou napsané úmyslně tak, že postrádají "jakýkoliv smysl pro humor", takže pokud zadáte buď chybné nebo v daném kontextu nesmyslné vstupní údaje nebo údaje budou ležet mimo očekávaný interval vstupních hodnot, tak aplikace nevypisují žádné upozornění, pouze vám vrátí formulář znovu k vyplnění a dotyčné nevhodně vyplněné pole v něm nechají prázdné.

Stažitelné programy

Zde jsou pro případné zájemce programy jako stažitelné spustitelné soubory pro DOS nebo WIN. Částečně se jedná o různé utility, které jsem si napsal kvůli převodům a zpracování dat na těchto stránkách. Některé novější z nich jsou sice určeny už ne pro DOS, ale pro WIN32 API, ale jsou napsány a sestaveny jako konzolové aplikace, tj. běží v okně konzoly a ovládají se pomocí předaných příkazů a nemají vlastní grafické rozhraní. Jedná se vesměs o utility používané při dávkovém zpracování nebo ovládané přes uživatelské rozhraní ve správci souborů.

Programy vesměs nebyly optimalizovány na rychlost, především rychlost čtení a zápisu dat na disk může u některých z nich být při zpracování větších souborů nevyhovující. Ale některé z programů napsané např. pro Win32 API jsem v poslední době doplnil o vyrovnávací paměti, díky kterým se rychlost zpracování zvýšila asi o 2 řády.

Programy kompilované pro DOS vám v novějších woknech jako třeba WIN7 asi půjdou spustit jen s použitím nějakého emulátoru DOSu. Programy pro DOS, překládané ještě kdysi TP, byly opatchovány na použití na rychlejších CPU (známý problém s dělením nulou v kalibraci časovače ve standardně linkovaném runtime modulu TP). Ostatní zde uvedené programy pro DOS napsané v C nebo ASM a překládané a linkované jinými vývojovými prostředími tímto neduhem netrpí.

 

Nahoru