Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Technika a provoz » Odběr FT991A na VHF a UHF | ---

YAESU FT991A

Proudový odběr na VHF a UHF

Před použitím Yaesu FT991A na vysílání na kopci na pásmech 144 a 432MHz s napájením z akumulátorů jsem potřeboval zjistit skutečný proudový odběr stanice v závislosti na použitém VF výkonu a velikosti napájecího napětí a zda je stanice schopná vysílat (a s jakým výkonem) i při menší hodnotě napájecího napětí než 13.8V.

Katalogové údaje od výrobce udávaly údaje jen pro napájecí napětí 13.8V a to proud 1.8A při příjmu bez signálu a pro 144 a 432MHz 15A při vysílání. Na webu se daly najít výsledky měření ARRL a nějaké postřehy od uživatelů, ale podrobností bylo poskrovnu a orientované to bylo spíše na provoz na HF. Z toho, co jsem našel, se dalo usuzovat, že reálný příkon při příjmu i vysílání by mohl být o něco příznivější, než uvádí výrobce, ale také se dala najít zmínka ke staršímu modelu FT991, že při poklesu napájecího napětí pod 13.8V ještě v rámci výrobcem udávané tolerance 15% stanice není schopna na HF dodat plný výkon 100W, při 12.5V už klesl na cca 85W.

Nezbylo mi tedy, než si údaje změřit sám. Měření jsem prováděl s připojenou anténou, tedy v reálných podmínkách s SWR asi 1.1, neběžel ventilátor chlazení, podsvícení bylo ponechané na defaultní hodnotě od výrobce. Při příjmu bylo ponechané zapnuté zobrazování spektra, opět dle výchozího nastavení od výrobce. Byl odpojen vnitřní reproduktor a na poslech zapojena pouze sluchátka. Napájecí napětí bylo měřeno přímo na svorkách zdroje a stanice byla připojena k ní dodávaným napájecím kabelem, mezi kladnou svorku zdroje a kabel byl vřazen bočník 10mΩ, na kterém se měřil proud jako úbytek napětí s rozlišením 0.1mV, tj. nejmenší rozlišitelná hodnota proudu byla 0.01A. Odběr při vysílání byl měřen v módu SSB při nulové modulaci a při plném promodulování přes mikrofon. Skutečný VF výkon nebyl měřen, uváděna je nastavená hodnota a v případě, že v důsledku sníženého napájecího napětí nebyla stanice schopna nastavený výkon dodat, tak je v závorce uveden přibližně výkon udávaný na stupnici stanice.

Při měření jsem nezjišťoval, zda snížené napájecí napětí nezpůsobuje při vysílání zhoršení kvality výstupního signálu. Měření byla prováděna s napájením ze stabilizovaného zdroje, tj. též nebylo zkoumáno, zda se případně při vysílání na kvalitě signálu negativně neprojeví kolísající napájecí napětí.

Odběr ve vypnutém stavu a při příjmu SSB

Při příjmu nemělo na odběr vliv, zda je nebo není přijímán signál. Ve vypnutém stavu byl odběr při měření pomocí bočníku 0.00A, tj. na hraně rozlišitelnosti, proto jsem ho následně změřil přesněji miliampérmetrem zařazeným mezi zdroj a napájecí kabel. Jeho hodnota neustále kolísala mezi 13.5 a 13.8mA.

Odběr při OFF a RX:
PásmoStavU[V]I[A]
-OFF13.80.0138
144 MHzRX13.81.28
144 MHzRX12.01.26
144 MHzRX11.01.25
432 MHzRX13.81.27
432 MHzRX12.01.26
432 MHzRX11.01.25

Odběr při přepnutí na vysílání SSB ve stavu bez modulace

Klidový odběr bez modulace při přepnutí na vysílání se pro různá nastavení výkonu neměnil, byl stejný při nastaveném výkonu 5, 10, 25 i 50W.

Odběr při TX SSB bez modulace:
PásmoStavU[V]I[A]
144 MHzTX SSB bez mod.13.83.33
144 MHzTX SSB bez mod.12.03.12
144 MHzTX SSB bez mod.11.03.10
432 MHzTX SSB bez mod.13.83.37
432 MHzTX SSB bez mod.12.03.17
432 MHzTX SSB bez mod.11.03.13

Odběr při přepnutí na vysílání SSB s maximální modulací

Odběr při CW byl přibližně shodný s odběrem při maximálním promodulování na SSB. Při napájecím napětí 11.0V nedokázala stanice dodat plný výkon 50W - na pásmu 144MHz ukazoval výkon na stupnici stanice přibližně 40W a na 432MHz už jen asi 30W.

Odběr při TX SSB s maximální modulací:
PásmoStavPout[W]U[V]I[A]Poznánka
144 MHzTX SSB max. mod.513.85.20-
144 MHzTX SSB max. mod.512.05.16-
144 MHzTX SSB max. mod.511.04.74-
144 MHzTX SSB max. mod.1013.86.20-
144 MHzTX SSB max. mod.1012.06.31-
144 MHzTX SSB max. mod.1011.06.02-
144 MHzTX SSB max. mod.2513.88.37-
144 MHzTX SSB max. mod.2512.08.30-
144 MHzTX SSB max. mod.2511.07.82-
144 MHzTX SSB max. mod.5013.811.41-
144 MHzTX SSB max. mod.5012.011.91-
144 MHzTX SSB max. mod.50 (40)11.010.72výkon jen cca 40W
432 MHzTX SSB max. mod.513.85.02-
432 MHzTX SSB max. mod.512.04.92-
432 MHzTX SSB max. mod.511.04.78-
432 MHzTX SSB max. mod.1013.85.92-
432 MHzTX SSB max. mod.1012.05.86-
432 MHzTX SSB max. mod.1011.05.75-
432 MHzTX SSB max. mod.2513.87.86-
432 MHzTX SSB max. mod.2512.07.76-
432 MHzTX SSB max. mod.2511.07.66-
432 MHzTX SSB max. mod.5013.810.75-
432 MHzTX SSB max. mod.5012.011.02-
432 MHzTX SSB max. mod.50 (30)11.09.04výkon jen cca 30W

Shrnutí

Ve vypnutém stavu (standby) stanice odebírá trvale asi 14mA. Na pásmech 2m a 70cm při příjmu SSB na sluchátka je potřeba uvažovat s minimálním odběrem 1.3A. Při přepnutí na vysílání SSB je i bez modulace klidový odběr minimálně kolem 3.4A, při plném promodulování bude odběr při 5W výkonu kolem 5A, při 10W kolem 6A, při 25W kolem 8A a při 50W až 12A. Na obou pásmech je stanice schopna dodat plný výkon 50W i při napájecím napětí 12.0V, při snížení napětí na 11.0V je sice stanice stále funkční i na vysílání, ale je schopna dodat jen asi 40W na 2m a 30W na 70cm.

Odebíraný proud I[A]- shrnutí:
PásmoRX0W5W10W25W50W
144 MHz1.33.45.26.38.412.0
432 MHz1.33.45.05.97.911.0

 

Nahoru