Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy » Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory | ---

Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory

online aplikace

Zadej lokátor (RR99, RR99XX, RR99XX99, RR99XX99XX, RR99XX99YY*, ZZ80j) 1) a stiskni tlačítko Převést.

°
° °
° °
°
°
°
° °
° °

Poznámky:

1) Lokátor je možné zadat jako 4-znakový (AA00 až RR99), 6-znakový (AA00AA až RR99XX), 8-znakový (AA00AA00 až RR99XX99) a 10-znakový s nejmenším rozlišením 24x24 čtverců (AA00AA00AA až RR99XX99XX) nebo 25x25 čtverců (AA00AA00AA až RR99XX99YY). Na rozlišení 25x25 se u 10-znakového lokátoru přepne buď automaticky tím, že 9. nebo 10. znak je písmeno Y, nebo vložením znaku hvězdička za konec lokátoru jako 11. znak (RR99XX99YY*), v ostatních případech se 10-znakový lokátor zpracovává s rozlišením 24x24. Dále je možné zadat data i ve formátu QRA čtverce (AA01a až ZZ80j). Lokátor i QRA čtverec je možné zapisovat malým i velkým písmem.

2) Šířka a výška lokátoru bude vyčíslena ve stupních, a to šířka lokátoru ve směru zeměpisné délky a výška lokátoru ve směru zeměpisné šířky.

3) Pro každý roh lokátoru a pro jeho střed budou vypočteny souřadnice tohoto bodu a bude určen těmto souřadnicím odpovídající 10-znakový lokátor jak v systému s rozlišením 24x24, tak i 25x25 pro znaky na 9. a 10. místě. Pokud budou souřadnice bodu v rozmezí šířky 40°N až 66°N a délky 0°E až 52°E, tak bude určen i odpovídající QRA čtverec. Souřadnice rohů jsou kvůli zajištění převodu do správného pásu lokátorů oproti vypočtené hodnotě posunuty na spodní (jižní) a levé (západní) straně lokátoru o hodnotu +1e-11° a na horní (severní) a pravé (východní) straně o hodnotu -1e-11°.

Nahoru