Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy » Výpočet vzdálenosti lokátorů 2 | ---

Výpočet vzdálenosti a azimutu lokátorů 2

online aplikace

Zadej dva lokátory (RR99, RR99XX, RR99XX99, RR99XX99XX, RR99XX99YY*, ZZ80j) 1) a stiskni tlačítko Vypočítat.

 =  °   °

 =  °   °

km   km

°   °

°   °

Poznámky:

1) Lokátory je možné zadat kromě obvykléko 6-znakového tvaru (AA00AA až RR99XX) i jako 4-znakové (AA00 až RR99), 8-znakové (AA00AA00 až RR99XX99) a 10-znakové s nejmenším rozlišením 24x24 čtverců (AA00AA00AA až RR99XX99XX) nebo 25x25 čtverců (AA00AA00AA až RR99XX99YY). Na rozlišení 25x25 se u 10-znakových lokátorů přepne buď automaticky tím, že 9. nebo 10. znak je písmeno Y, nebo vložením znaku hvězdička za konec lokátoru jako 11. znak (RR99XX99YY*), v ostatních případech se 10-znakové lokátory zpracovávají s rozlišením 24x24. Dále je možné zadat data i ve formátu QRA čtverce (AA01a až ZZ80j). Lokátory i QRA čtverce je možné zapisovat malým i velkým písmem a lokátor 1 a lokátor 2 mohou mít různý tvar zadání. Pro výpočet vzdálenosti se použijí středy lokátorů.

2) Vzdálenost je zaokrouhlena dle doporučení (VHF Manager Handbook Edition 6.12, bod 5.3.9) pro vyhodnocování VKV závodů, tj. oříznutím na celé číslo a přičtením jedničky, pro výpočet je dle doporučení použita převodní konstanta 111,2km/stupeň. Pro spojení ve vlastním lokátoru se vzdálenost zaokrouhluje na 1km a azimut ztrácí smysl. Souřadnice lokátorů se počítají v jejich středech.

3) Pro výpočty ortodromy jsou použity běžné matematické funkce z PHP a čísla s plovoucí řádovou čárkou s přesností "double". Protože se pracuje s goniometrickými a cyklometrickými funkcemi, může to způsobit odchylky vypočítaných a očekávaných výsledků - v blízkosti limitních hodnot dochází, díky zaokrouhlování způsobenému konečným počtem číslic, ke vzniku chyb - např. azimut lokátorů na stejné rovnoběžce nebo na stejném poledníku by měl být celistvým násobkem 90°, ale výpočtem vychází odchylka od očekávaného údaje běžně i na druhém desetinném místě. Podobně výpočty vzdáleností a azimutů v oblasti zemských pólů, kde je rozměr lokátorů ve směru rovnoběžky velmi malý, mohou být zatíženy značnou chybou. Proto byl pro výpočet použit tzv. Vincentyho algoritmus, který je optimalizovaný pro numerické výpočty na strojích s omezenou přesností čísel. V oblasti střední Evropy, kde má nejmenší čtverec - v závodech používaném systému lokátorů - rozměr cca 5x6km, toto nemá velký význam, a uvádím to spíše pro ty, koho by zajímal důvod, proč nejsou výpočty zcela přesné.

Nahoru