Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy » Převod zeměpisných souřadnic na lokátor | ---

Převod zeměpisných souřadnic na lokátor

online aplikace

Zadej zeměpisnou délku 1) a šířku 2) a stiskni tlačítko Převést.

°   °

Poznámky:

1) Zeměpisná délka bude v rozmezí 180°W až 180°E. Zadává se jako kladné desetinné číslo ve stupních ve formátu 1 až 3 číslice následované případně desetinnou tečkou a 1 až 10 číslicemi, posledním znakem je W pro západní a E pro východní délku, tj. např. 179.9999999999E. Místo desetinné tečky lze použít i desetinou čárku a znaky E a W lze zadat i malým písmem. Souřadnice se zeměpisnou délkou 180°E budou při převodu zpracovány jako 180°W.

2) Zeměpisná šířka bude v rozmezí 90°S až 90°N. Zadává se jako kladné desetinné číslo ve stupních ve formátu 1 až 2 číslice následované případně desetinnou tečkou a 1 až 10 číslicemi, posledním znakem je S pro jižní a N pro severní šířku, tj. např. 89.9999999999N. Místo desetinné tečky lze použít i desetinou čárku a znaky S a N lze zadat i malým písmem. Souřadnice se zeměpisnou šířkou 90°S (jižní pól) budou převedeny na lokátor AA00AA00AA a zeměpisná délka u nich bude ignorována, souřadnice se zeměpisnou šířkou 90°N (severní pól) budou převedeny na lokátor AR09AX09AX (AR09AX09AY*) a zeměpisná délka u nich bude taktéž ignorována.

3) Lokátor 24x24 je desetiznakový s nejmenším rozlišením 24x24 čtverců na 9. a 10. místě (AA00AA00AA až RR99XX99XX). Lokátor 25x25 je desetiznakový s nejmenším rozlišením 25x25 čtverců na 9. a 10. místě (AA00AA00AA až RR99XX99YY). QRA čtverec je pětiznakový (AA01a až ZZ80j) a bude vypsán jen pokud bude šířka v rozmezí 40°N až 66°N a délka v rozmezí 0°E až 52°E.

Nahoru