Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Technika a provoz » Převodník z 5V na 3,3V pro Presto | ---

Redukce 3V3

Převodník z 5V na 3,3V pro programátor Presto

Programátor Presto od fy ASIX má - narozdíl od svého dražšího bratříčka Forte - omezené možnosti práce při jiném napětí než 5V. Pokud se programovaný obvod nenapájí z programátoru, ale naopak se napájení přivede zvenku na vývod VDD, tak lze využít schopnosti výstupního bufferu programátoru pracovat při napětích 2.7 až 5.5V. Vývod VDD lze použít i obráceně a napájet přes něj externí obvody z programátoru, ale lze pak pracovat pouze s napětím 5V, a pro jiné velikosti napětí je nutné použít konvertor úrovní.

Fy ASIX pro Presto takovéto převodníky přímo dodává jako externí moduly, které se zapojí mezi výstup programátoru a programovací kabel. V nabídce mají dva typy, jeden pro napětí 3,3V a druhý pro 1,2V. Konvertor na 3,3V je velmi jednoduchý, takže jsem se rozhodl si ho postavit sám.

Popis

Převodník z 5V na 3,3V pro Presto je napájený přímo z 5V z vývodu VDD z programátoru. Součástí převodníku je zdroj, kterým si vyrábí z 5V snížené napětí 3,3V jak pro svoji potřebu, tak pro programovaný obvod. Vývod MISO je propojený napřímo, výstupní signály VPP, DATA, CLOCK a případně LVP jdou přes konvertor úrovní. U VPP se musí vhodně ošetřit i přítomné zvýšené napětí 13V. Daní za zjednodušenou konstrukci s jednosměrnými linkami je nemožnost práce s obvody, které vyžadují na jednotlivých pinech obousměrnou komunikaci.

Spodní strana. (foto PPK)

Horní strana. (foto PPK)

Boční pohled. (foto PPK)

 

Obvod 74AHC126 v SMD provedení, který je na převod úrovní použitý v originále, jsem zrovna nesehnal, nakonec se mi ale podařilo levně koupit obvod 74LVX541MTC. Je to osminásobný neinvertující budič sběrnice s třístavovými výstupy, se vstupy tolerantními až do 7V a doporučeným napájecím napětím 2,0 až 3,6V. Protože má obvod 2x více kanálů než jsem potřeboval, tak jsem je vždy na vstupech zdvojil a na výstupech si nechal malé pájecí plošky, kde bych mohl kanály buď propojit nebo přehodit, pokud by některý výstup odešel, nebo pokud by bylo nutné zvýšit jejich proudovou zatížitelnost. Oba uvolňovací vstupy budiče jsou trvale zapojeny na úroveň L, tak aby byly výstupy stále aktivní.

Jako zdroj napětí jsem použil shodně s originálem lineární stabilizátor LE33CD v běžném zapojení, a protože jsem vyráběl 1ks a nemusel se zabývat haléřovým snižováním nákladů, tak v napájení přibyly ještě nějaké blokovací kondenzátory 100n.

Použitý budič 541 jsem sehnal bohužel v malém pouzdře TSSOP20, ale nakonec ikdyž jsem si plošný spoj vyráběl sám, tak nebyl problém obvod zapájet. A jako výhodné se vlastně ukázalo i použití budiče místo hradel. Oproti hradlům má použitý obvod vstupy a výstupy rozložené symetricky po obou stranách pouzdra, takže celou konstrukci bylo možné snadno realizovat na jednostranném spoji (27,3 x 21,6 mm) bez prokovů, který je velikostí srovnatelný s originálem. Všechny SMD prvky jsou osazeny ze strany spojů, z horní strany jsou namontovány pouze konektory. Dutinková lišta má nevyužitý pin ve shodě s originálem zacpaný, tak aby ji nebylo možné zasunout obráceně, na straně kolíků jsem nepoužitý pin z lišty před jejím osazením odstranil.

Podklady

Zde jsou základní podklady od převodníku. Nákresy a osazovací plány plošných spojů v GIF byly exportovány s rozlišením 600 DPI. Tisk předlohy spoje do PDF by měl být nejvíce shodný s podklady použitými přímo pro výrobu spoje, předloha v GIF získaná exportem se může v detailech lišit.

Nahoru