Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Technika a provoz » Papírový log a dablovačka | ---

Papírový log a dablovačka

Pro VKV závody

Protože VKV závody často jezdím z míst, kde není přípojka 230V, střecha nad hlavou a ani stůl a židle, a vše se tam musí donést v batohu včetně akumulátorů, tak obvykle používám pro zápis spojení papírový log. S noťasem je na takových kótách vesměs potíž s dobou výdrže, špatnou čitelností na slunci a hlavně s odolností před rozbitím po našlapání do ruksaku mezi ostatní vybavení. Desky s pár papíry a tužkou jsou také obvykle celkově menší a lehčí než noťas s futrálem.

Pro vedení logu za takovýchto podmínek se mi osvědčilo používat dvojité A4 desky, které se dají snadno udržet na klíně, kde na jedné straně mám pod klipsem uchyceny stránky logu a na druhé straně nalepenou dablovačku, na jejíž spodní části mám ponechaný volný prostor pro psaní poznámek. Pokud by se to někomu hodilo, tak níže jsem dal soubory s formuláři, ze kterých listy logu a dablovačky tisknu.

Dablovačka

Dablovačku je obvykle užitečné vést, pokud počet spojení přesáhne první stránku logu. Na radioklubu jsme dříve, než se přešlo na přímé logování do počítače, používali dablovačku na 1 listu A4 orientovanou na šířku, která měla 26 sloupců, každý pro jedno písmeno, a kolem 22 až 23 řádků pro zápis značky v každém sloupci. Značky se do sloupců zapisovaly podle posledního písmene sufixu, shora se zapisovaly značky OK a zespodu zahraniční značky.

Dvojité A4 desky. (foto PPK)

Původně se na závody chystala dablovačka ručně tužkou a pravítkem, takže měla více řádků než varianta později tisknutá na počítači, u které se musely zohlednit netisknutelné okraje papíru - tato tisknutá varianta má 20 řádků pro každé písmeno a najdete ji v souborech níže.

Pro moje použití bez stolu nebyla na šířku orientovaná dablovačka ideální a nakonec jsem právě kvůli používání dvojitých desek A4 přešel na dablovačku otočenou na výšku. Na výšku otočená varianta má 27 sloupců, tj. jeden zůstává volný - svým způsobem je to tedy záloha pro případ, že některé písmeno "přeteče", a při využití plné výšky stránky má každý sloupec 19 řádků pro zápis značek. Kolem 20ti řádků by mělo stačit zhruba na závod s asi 3 stovkami navázaných spojení. Nicméně mě více vyhovovala kratší varianta se 13 řádky, která stačí na cca 100-150 spojení, kde jsem volnou spodní část využíval jako místo pro psaní poznámek, popř. pro provozní aktivy jsem zde měl ještě malou mapku s velkými lokátory, kde jsem si odškrtával udělané násobiče. Pro závody do asi 200 spojení jsem pak měl udělanou o něco větší dablovačku s 15 řádky.

Typicky v provozních aktivech při použití QRP výkonu 5W se nenadělalo spojení hlavně na 70cm nějak výrazně moc, a abych nemusel na každý závod dablovačku znovu nalepovat, protože vrstva nalepených papírů rostla a časem se to muselo odtrhnout a začít lepit znovu odspodu, tak jsem stejnou dablovačku často používal 2x nebo i 3x. Měl jsem tedy mapky s lokátory předtištěné i dvě nebo tři a po skončení aktivu jsem použité řádky v dablovačce zabílil bělobou a dablovačka se mohla použít znovu. U dvouetapových závodů jako je např. vánoční závod jsem pak psal značky jen shora a po skončení etapy pod nimi udělal v každém sloupci čáru a jelo se dál na stejnou dablovačku i ve druhé etapě. Přehazování pásem v jednom závodě řeším tak, že mám s sebou připravené zvlášť desky na 2m a zvlášť na 70cm, tj. samostatnou sadu dablovačky a logu pro každé pásmo.

V souborech níže najdete několik variant dablovaček. Je tam jak dablovačka orientovaná na šířku s 20 řádky, tak i dablovačka na výšku s 19, 15 i 13 řádky a přidal jsem tam i 13 řádkovou variantu s jednou a se dvěma mapkami lokátorů. Mapky velkých lokátorů jsou samozřejmě šité na míru mým potřebám a vysílaní z lokátoru JN89, tj. pokud by někdo potřeboval třeba severnější lokátory, tak mu nezbyde, než si to předělat.

Původní dablovačka vznikla v Excelu z nějakých hodně starých MS Office a sem jsem ji dal uloženou v souborech XLS a XLSX vyzkoušených v MS Office 2010. Přidal jsem soubor PDF se všemi variantami dablovačky získaný exportem z těchto Office. Soubory mají označení MSO2010.

Následně jsem ještě dablovačku upravil v Calcu z Libre Office (zkoušeno ve verzi 7.3.5), muselo se tam sáhnout především do výšky řádků, aby se zachovalo stránkování, a vyměnil jsem tam původně použité fonty Arial CE za Liberation Sans. Dablovačka je uložená v tomoto provedení v souboru ODS a opět jsem sem přidal i PDF získaný prozměnu exportem z Libre Office. Soubory mají označení LO735.

Dablovačka používá dvě různé šířky čáry pro rámečky kolem buněk, kdy ta slabší byla vidět v Excelu, ale v Calcu a v prohlížeči PDF při lupě 100% vypadala stejně silná jako druhá použitá silnější čára, a muselo se dát zvětšení 200%, aby rozdíl v síle čáry byl na obrazovce patrný.

Soubory s dablovačkou (a ani ty níže s deníky) nepoužívají makra, původně jsem tam měl část vylňovaných věcí jako třeba číslování udělané přes obyčejné "vzorce" v Excelu, ale pro zveřejnění zde jsem to z toho nakonec vše vyházel.

Dablovačka - varianta pro Libre Office 7.3.5
Dablovačka - varianta pro MS Office 2010

Deník pro standardní závody

V dobách "dřevních" jsme pro zápis spojení na závodech používali na radioklubu předtištěný standardní formulář pro VKV závody. Nevím už, kde to mělo původ, existoval k tomu i titulní list a na klubu toho byla vždy nenulová zásoba a domnívám se, že šlo o centrálně vyráběný dokument. Nicméně zásoby nebyly věčně a nakonec jsem si vyrobil opět v nějakém starém Excelu náhradu, která se dala tisknout doma. Náhrada vycházela z původního formuláře a postupně si prošla nějakými menšími změnami až do podoby, ve které ji nyní používám.

Formulář pro zápis "standardního" deníku z VKV závodu má dělení po 30 spojeních na stránku a je určen pro závody, kde se předává standardní kód ve tvaru RS(T), číslo spojení a lokátor. Pro použití na radioklubu jsem měl kdysi připravený deník s 20 stranami, tj. pro max. 600 spojení, ve formulářích níže jsem tento počet stran ponechal, ikdyž v dnešní době moc nepředpokládám, že by někdo s ambicemi na 6 stovek spojení jel závod bez počítače. Formuláře pak obsahují i jednu stranu bez předtištěného číslování spojení - alespoň jeden list bez číslování s sebou vždycky vozím jako univerzální náhradu nebo jako list na pokračování, kdybych blbě odhadnul počet navázaných spojení a vzal si s sebou málo předtištěných stran.

Deník sem dávám ve dvou provedeních - s českými a s anglickými popisky. Umístil jsem zde opět provedení jak pro Excel z MS Office 2010 (označení souboru MSO2010, soubory XLS a XLSX a PDF exportované z MS Office) a pro Calc z Libre Office 7.3.5 (označení souboru LO735, soubor ODS a PDF exportované z Libre Office), více viz též popis souborů u dablovačky. Pro Libre Office se zase musela změnit výška řádků, musel jsem sáhnout do šířky sloupců a měnilo se písmo na Liberation Sans. A opět je problém s viditelností rozdílů v síle čar použitých na rámečky buněk, v Calcu a prohlížeči PDF bylo potřeba si dát zvětšení na 200%, aby byl rozdíl vidět.

Ještě pár poznámek k použití deníku. Sloupeček pro poznámky využívám obvykle pro opakované čitelnější zapsání toho, co jsem musel někde na řádku přepisovat, a sloupec pro body pak skutečně pro následný zápis bodů v některých jednodušších případech, kdy si závod vyhodnocuji "ručně", anebo jako další prostor pro poznámky jindy. Vzhledem k tomu, že jezdím z různých lokátorů, tak si na každé stránce do prvního řádku se spojením do vyslaného kódu zapisuji aktuální lokátor (jako mnemotechnickou pomůcku, abych se pak náhodu při dávání kódu nepřeřekl). Prázdný prostor v záhlaví první stránky pak používám ještě pro dopsání údajů o použitém zařízení, anténách, stanovišti apod., protože tyto papírové deníky si, i po jejich přepsání do PC, zakládám.

Standardní deník - varianta pro Libre Office 7.3.5
Standardní deník - varianta pro MS Office 2010

Deník pro Moon contest

Moon contest má specifikum v tom, že kvůli možnosti opakovat spojení více druhy provozu, je potřeba zapisovat i údaj o něm, a předává se někdy i hodně dlouhý údaj o stanovišti, takže je potřeba více místa na zápis přijatého kódu. Zkoušel jsem použít formulář přímo ze stránek Moon contestu, ale až tak mi úplně nesedl, nakonec jsem si na moon contest upravil původní formulář pro normální VKV závody. Druh provozu píši úplně nalevo a to obvykle zkratkou, např. S pro SSB, F pro FM, C pro CW, C4 pro C4FM apod., a pro zápis lokátoru a stanoviště mám společný, dále nerozdělený prostor.

Deník je zde opět v provedení s českými i anglickými popisky a jsou zde jak soubory pro MS Office 2010, tak i pro Libre Office 7.3.5 a PDFka získaná exportem z obou Office. Více viz popis typů souborů výše. Deník je připraven v rozsahu prvních 4 stran po 30 spojeních, tj. pro maximálně 120 spojení a je zde opět i jedna strana bez předtištěného číslování spojení.

Deník na Moon contest - varianta pro Libre Office 7.3.5
Deník na Moon contest - varianta pro MS Office 2010

Azimutová stupnice pro směrování antény

Stupnice.

Ikdyž nemáte s sebou na kopci počítač a nemáte rotátor a anténu natáčíte ručně, tak se vyplatí vědět, kam točíte. Hlavně pokud je člověk na kótě poprvé, tak je dobré si udělat jasno ve směrování. Nakonec jsem si za tímto účelem udělal stupnici azimutů, kterou jsem si vytisknul na papír, zalaminoval a vozím ji s sebou.

Pokud by se to někomu hodilo, tak níže je tato stupnice buď jako obrázek PNG s rozlišením 2048x2048 bodů, nebo pokud si to chce někdo upravit podle sebe, tak je tam i zdrojový kód (SCAD), ze kterého byla stupnice vygenerovaná. Stupnice je vytvořená v OpenSCADu, ale místo obvyklého exportu do 3D modelu je to tentokráte vyexportované včetně barev jako 2D obrázek. Příkazy OpenSCADu, kterými jsem to exportoval (tj. nastavení kamery apod.), jsou uvedeny v dotyčném souboru SCAD v komentáři v záhlaví.

 

Nahoru