Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy » Ter | ---

Ter

offline program

Ter - jednoduchý terminál

v1.7 (2003/11), aplikace pro DOS

autor OK2PPK

Program Ter je jednoduchý terminál pro práci se seriovým portem. Po spuštění bez parametrů si načte z konfiguračního souboru údaje o nastavení a na textovou konzoli vykreslí okno, v jehož horní části se zobrazují znaky přijímané ze seriového portu a ve spodní části se vykreslují znaky zadávané na klávesnici a odesílané na seriový port. Znaky zapsané do přijímací části okna se zapisují též do souboru s logem, při zapnutí echa se do přijímací části okna i do logu zapisují i znaky odeslané na seriový port. V pravém horním rohu okna se zobrazují údaje o aktuálním používaném seriovém portu. Program se ukončí stiskem klávesy Ctrl+X.

Program Ter v1.7. (foto PPK)

Pokud se program spustí s parametrem, kterým je název souboru, tak obsah tohoto souboru odešle na seriový port podle údajů ve svém konfiguračním souboru, během odesílání se případné přijaté znaky taktéž logují do k tomu určeného souboru s logem.

Program má tři módy činnosti podle nastavení parametru mod v konfiguračním souboru. Standardní mód je typ Normal, kdy program pracuje jako normální terminál pro třívodičové propojení (RxD, TxD a zem). Dalším módem je typ Yam, který je určen pro spolupráci s Yam-modemem, kdy je potřeba správným nastavením dalších signálů seriového portu zajistit napájení pro modem z datových linek seriového portu. A posledním módem je typ ZTFK76215, který byl určen pro komunikaci s měřicím přístrojem ZTFK76215 (analyzátor MFC). Při běžném provozu terminál mění při výpisu řídicí znaky na jiné znaky, které je možné zobrazit. Pokud je potřeba mít zachycené přesně i kódy řídicích znaků, je možné ho přepnout do hexarežimu, kdy všechny bajty vypisuje jako dvojice hexedecimálních číslic.

Upozorňuji, že program je starý a byl používán hlavně v době, kdy PC měla obvykle maximálně jen standardní čtyři COM porty a ty byly na standardních adresách a používaly přerušení 3 nebo 4 a celý HW byl pověšený na sběrnici ISA. Tomu odpovídají možnosti konfigurace programu, tj. na nových PC s hromadou virtuálních seriových portů ve WIN ho asi nerozjedete. Je určen pro staré PC.

Syntaxe:
 TER help ... vypíše nápovědu
 
 TER soubor ... obsah souboru se odešle na COM port
 
 TER ... spustí se terminál v interaktivním režimu

 Ostatní parametry se zadávají v konfiguračním souboru TER17.INI:

  # komentar ... řádek začínající znakem # se ignoruje
  com = 1/2/3/4 ... nastavení adresy seriového portu
  irq = 3/4 ... nastavení přerušení seriového portu
  baud = 50 az 115200 ... nastavení rychlosti
  length = 5/6/7/8 ... počet bitů
  stopbit = 1/2 ... počet stopbitů
  parita = N/L/S ... parita (bez parity, lichá, sudá)
  fileout ... jméno soubor pro uložení LOGu
  echo = 0/1 ... znaky z klávesnice vypisovat i mezi přijímané znaky
  hexa = 0/1 ... znaky vypisovat jako dvě hexadecimální číslice
  comment = 0/1 ... do textu vkládat doplňující hlášení programu
  crlfin = 0/1 ... přijatý znak CR vypisovat jako CRLF
  crlfout = 0/1 ... odesílaný znak CR vypisovat jako CRLF
  crlfcom = 0/1 ... znak Enter z klávesnice odesílat na COM port jako CRLF
  lfcrin = 0/1 ... přijatý znak LF vypisovat jako CRLF
  lfcrout = 0/1 ... odesílaný znak LF vypisovat jako CRLF
  mod = N/Z/Y ... volba módu (normal, ztfk76215, yam)

Stažení: ter.exe - program v1.7 (20kB), ter.txt - popis v1.7 (1kB), ter17.ini - příklad konfig. souboru v1.7 (1kB),

Změny:

v1.0 1995/3 - verze pro DOS, napsaná v ASM, komunikace v interaktivním režimu pouze na konzoli bez nějakých oken, natvrdo zadaný COM port a jeho vlastnosti, umí ukládat do logu a kopírovat určený soubor na seriový port, nehotová verze

v1.1 1995/3 - dokončená verze 1.0

v1.2 1996/3 - verze se zvýšenou rychlostí seriového portu z 9k6 na 19k2

v1.3 1997/3 - verze se změněným chováním při výpisu znaku CR

v1.4 1998/1 - poslední verze napsaná v ASM, doplněno nastavování řady parametrů jak seriového portu tak i rozhraní směrem k uživateli pomocí povelů předaných na příkazové řádce nebo načtených z konfiguračního souboru

v1.5 1999/2 - přepsáno celé do C, nové rozhraní terminálu v interaktivním režimu s oknem, oddělení výpisu přijatých a odeslaných znaků, zrušení konfigurování přes příkazovou řádku a rozšíření možností nastavení přes konfigurační soubor

v1.6 2001/12 - doplněna spolupráce s modemem YAM, doplněna inicializace FIFO na OFF a 1 znak kvůli novějším IO s integrovaným vyrovnávacím bufferem

v1.7 2003/11 - doplněna možnost výstupu v hexadecimálním tvaru

Nahoru