Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN | Main · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy » Prekod (pro Win) | ---

Prekod (pro Win)

offline program

Prekod (pro Win) - převod znakových sad

v1.4 (2013/10), konzolová aplikace Win32Api

autor OK2PPK

Program Prekod převede vstupní textový soubor z jedné znakové sady do jiné. Pokud není explicitně určeno jméno výstupního souboru, tak použije jméno vstupního souboru doplněné o příponu .PRE. Program umí provést vzájemné převody mezi kódováními ISO8859-2, CP852, CP1250, KEYBCS2 a UTF8.

Program pracuje s vnitřním mezipřevodem do UNICODE. Byl testován na převodu běžných českých textů, byla s ním do UTF8 převedena z CP1250 řada stránek na tomto webu včetně několika materiálů z KEYBCS2 a při převodech jsem nenarazil na žádné znaky, se kterými by program měl problémy. Nicméně doporučuji si zkontrolovat, zda převod proběhl korektně, a před převodem většího množství textů si raději nejprve na nějakém menším vzorku vyzkoušet, zda je vše překládáno správně.

Syntaxe:
 PREKOD ... vypíše nápovědu
 
 PREKOD k1 k2 soubor1 [soubor2] ... překóduje soubor1 do souboru2
 
  k1 - vstupní kódování (iso8859-2, cp852, cp1250, keybcs2, utf8)
  k2 - výstupní kódování (iso8859-2, cp852, cp1250, keybcs2, utf8)
  k1 a k2 musí být rozdílné
  soubor1 - vstupní soubor
  soubor2 - výstupní soubor (není-li zadán, tak se použije soubor1
       doplněný o příponu .PRE

 Příklad použití: prekod cp1250 utf8 infile.txt outfile.txt

Stažení: prekod.exe - program v1.4 (36kB), prekod.txt - popis v1.4 (1kB)

Změny:

v1.0 1995/1 - výchozí verze, aplikace pro DOS

v1.1 1996/3 - aplikace pro DOS, doplněna možnost zpracování souborů DBF

v1.2 2013/5 - první verze pro WIN, konzolová aplikace pro Win32 API, oproti starším verzím 1.0 a 1.1, které byly napsány ještě v ASM pro DOS, je verze pro WIN napsaná v C a vnitřně má jiný převodní algoritmus, není již použita sada vzájemných konverzních tabulek, ale provádí se mezipřevod přes UNICODE. Verze pro WIN na rozdíl od starší verze pro DOS neumí převod DBF, nezná kódování KOI8čs a neumí odstraňovat diakritiku, naopak ale zná i iso8859-2 a UTF8.

v1.3 2013/7 - doplněno počítání chyb při čtení a převodu dat, opravena chyba ve vyhodnocování výsledku otevření výstupního souboru pro zápis - místo výstupního se kontrolovalo znovu handle vstupního souboru.

v1.4 2013/10 - zrychleno doplněním souborových V/V operací o vyrovnávací paměti

Nahoru