Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy » Prekod (pro DOS) | ---

Prekod (pro DOS)

offline program

Prekod (pro DOS) - převod znakových sad

v1.1 (1996/3), aplikace pro DOS

autor OK2PPK

Program Prekod převede vstupní textový nebo databázový (typu DBF) soubor z jedné znakové sady do jiné. Pokud není explicitně určeno jméno výstupního souboru, tak výstup uloží do souboru se jménem PREKOD.$$$. Program umí provést vzájemné převody mezi kódováními podle bratří Kamenických, PC Latin 2 a KOI8čs. Dále umí diakritiku i úplně odstranit.

Pokud je použit parametr /dbf, tak program vstupní soubor považuje za soubor ve formátu dbf, nijak netestuje, zda je soubor skutečně v tomto formátu a je mu jedno i jaká je přípona souboru, vždy se ho pokusí převést, při převodu vytvoří nový soubor se stejnou hlavičkou jako měl vstupní soubor a ve všech polích provede konverzi českých znaků. Program neumí konvertovat položky typu MEMO.

V programu je použit inteligentní parser příkazové řádky, takže parametry lze poměrně hodně zkracovat i měnit jejich pořadí, akorát musí zůstat od sebe odlišitelné. Např. následující zápisy parametru pro určení překladu z Kamenických do PC Latin 2 jsou ekvivalentní:

 /kod=KL
 
 lze zapsat i
 
 /kodkl
 /kokl
 /kkl
 -kod=KL
 -kokl
 -k=kL
 k=KL
 kod=kl
 kkl

 ... apod.

Pokud se jméno vstupního nebo výstupního souboru shoduje s některým jiným jménem parametru, např. soubory s názvy kod.txt, dbf.frn nebo kkl.xxx, bude jméno souboru vyhodnoceno jako tento parametr - filosofie zpracování příkazové řádky je, že teprve první nezpracovatelný parametr se chápe jako SOUBIN a druhý jako SOUBOUT. Aby tedy bylo možné zpracovat i soubory s takovýmito názvy, je nutné jejich názvy uzavřít do uvozovek, tedy např. "kod.txt".

Není-li parametr /kod uveden, je nastaveno implicitně kod=KL. Místo hodnoty KL, KI, KB, LK, LI, LB ... (atd.) lze použít i číselnou hodnotu, přiřazení čísla kódu odpovídá pořadí ve výpisu v nápovědě, tj. kod=KL je ekvivalentní zápisu kod=1, atd. ... KI = 2, KB = 3, LK = 4, LI = 5, LB = 6, IK = 7, IL = 8 a IB = 9. Hodnotu 0 nepoužívejte.

Syntaxe:
 PREKOD ... vypíše nápovědu
 
 PREKOD [/kod=Hodnota] [/dbf] SoubIn SoubOut ... překóduje SoubIn do SoubOut

  /kod   - udává způsob překódování
        Hodnota: KL = Kam->Lat KI = Kam->KOI KB = Kam->Bez
            LK = Lat->Kam LI = Lat->KOI LB = Lat->Bez
            IK = KOI->Kam IL = KOI->Lat IB = KOI->Bez

        implicitní hodnota je KL

  /dbf   - bude překódován DBF soubor
  SoubIn  - vstupní soubor
  SoubOut - výstupní soubor

Stažení: prekod.exe - program v1.1 (4kB), prekod.txt - popis v1.1 (1kB)

Změny:

v1.0 1995/1 - výchozí verze, aplikace pro DOS

v1.1 1996/3 - doplněna možnost zpracování souborů DBF

Nahoru