Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy » MkQrvList | ---

MkQrvList

offline program

MkQrvList - utilita pro export dat z QRV listu

v1.1 (2022/9), v1.2.5 (2023/5), konzolová aplikace Win32Api

autor OK2PPK

Na radioklubu OK2RKB jsme si na závody na pásmech typicky 23cm a výše připravovali dopředu seznam, kterému jsme říkali "seznam udělatelných stanic". Jeho jednu část tvořil seznam stanic z několika posledních závodů, se kterými je šance navázat spojení, a druhou část pak seznam stanic, které zveřejnily info o své účasti v nadcházejícím závodě. Tato druhá část vycházela z informací zveřejňovaných v QRV listu, který provozuje radioklub OK2KKW. Pro stanice v seznamu se pak dopředu předpočítaly azimuty pro směrování antény a součástí seznamu byla informace o pásmech, na kterých bude potenciálně možné spojení navázat. Zpracování seznamu jsem dělal částečně ručně a částečně strojně, na některé fáze zpracování jsem měl napsané pomocné utility, něco proháněl přes vzorce v Excelu, výpočet vzdáleností a azimutů využíval starší verzi zde také zveřejněného programu LOC.

Vzhledem k tomu, že z kopců jezdím na 144 a 432MHz obvykle bez možnosti využívat výpočetní techniku a datové připojení, tedy i bez chatu, tak se samozřejmě dívám dopředu i na QRV list na webu OK2KKW, co bude šance zajímavého udělat i na těchto nižších pásmech. Po spoustě let, kdy jsem si údaje chystal tím poloručním zpracováním, jsem si letos (září 2022) zkusil udělat utilitku, která by QRV list stažený jako jeden HTML soubor přechroupala, a vyhodila mi rovnou středníky oddělený seznam informací, který by už jen stačilo natáhnout do nějakého Excelu nebo Calcu, a po nějaké drobné formátovací úpravě to šlo rychle vytisknout na papír v přehledné a úsporné formě, kterou bych si mohl vzít s sebou na kopec. Využil jsem toho, že pro program LOC řady 2 jsem měl zrovna nedávno hotový nový modul pro zpracování lokátorů, takže ho stačilo jen přidat na seznam pro make a pro data vytažená z QRV listu tak nebyl problém rovnou počítat i vzdálenosti a azimuty. Pokud by se někomu tato utilitka hodila, tak ji zde dávám k dispozici, ale čtěte v tom případě dále, upozorním zde níže ještě na co můžete narazit.

Utilita zpracovává QRV list stažený z webu OK2KKW jako jeden HTML soubor. Sama ho nestahuje, musíte si ho sami uložit někam k sobě na lokální disk. Stahování jsem dělal ve Firefoxu, a už v něm je při stažení rozdíl, jak bude HTML soubor vypadat, liší se soubor uložený přímo z odkazu, nebo otevřený ve Firefoxu a následně uložený, např. při uložení z odkazu nejsou kolem názvů tříd v tagech uvozovky, při uložení z otevřeného dokumentu si tam uvozovky Firefox už doplní. Utilita neparsuje univerzálně celý HTML, jen se snaží najít určité tagy a data mezi nimi, typicky buňky tabulky. S těmi variantami s uvozovkami a bez počítá, ale pokud si jiný prohlížeč strukturu dat pozmění jinak, tak to data nebude schopné zpracovat. Podobně pokud se v budoucnu změní struktura dat v samotném QRV listu, tak to dopadne stejně. Tj. může se velice snadno stát, že vám to nebude fungovat. Verze 1.1 zpracovává data z QRV listu tak, jak vypadala v září 2022, resp. zkoušel jsem tím s úspěchem prohnat i data z archívu QRV listu od roku 2019 do září 2022.

Utilita vyhledává v QRV listu značku, lokátor a informace o použitých pásmech. Nedělám tam s tím nějaké velké rozbory, tj. nemusí se to chytnout, hlavně při rozpoznávání pásem je obrovské množství variant, jak lidé údaje zapisují, např. hledáte info o pásmu 2m, a ejhle, někdo tam napíše dish 2m nebo 2m dish použitý na nějakém vyšším MW pásmu, nebo hledáte info o použití 23cm a v údajích stanice zmíní, že použije 23 elem yagi na 70cm, apod. a hned to vyhodnotí pásmo špatně. Některé takovéto možné záměny jsem nějak ošetřil. Nebo stanice napíše seznam pásem, na kterých pojede a pak ještě i seznam pásem, na kterých nepojede - toto jsem teda už neošetřil, nejetá pásma to přidá na seznam jetých. Ikdyž použitý modul pro výpočty s lokátory zvládá i jiné tvary jako QRA čtverce, tak pro vyhledávání lokátorů v textu QRV listu jsem to omezil jen na 6, 8 a 10 znakové lokátory a pokud na 9. nebo 10. místě není Y, tak se počítá s rozlišením 24x24 pro 9. a 10. znak. A pokud stanice zadá lokátor tak, že za první dva znaky vloží mezeru, tak ho to teda bohužel také nevezme. Ve verzi 1.2 jsem doplnil vyhledávání i o 4-znakové lokátory, které je ale omezeno pouze na pole, kam se obvykle zapisuje značka a lokátor. U 4-znakových lokátorů se vzdálenost stejně jako u ostatních bude počítat vůči jeho středu.

Utilitě se předá jako parametr název vstupního HTML souboru s daty z QRV listu a případně i jméno výstupního TXT souboru, do kterého má uložit výsledek. Pokud se jí výstupní soubor neurčí, tak si jeho jméno a cestu k němu odvodí ze jména vstupního souboru. Pokud se před jméno vstupního souboru zadá vlastní lokátor, tak do výstupního souboru doplní spočtené vzdálenosti a azimuty z tohoto lokátoru do lokátorů načtených z QRV listu. A pokud se jako první parametr uvede text "noband", tak naopak utilita do výstupu nebude zapisovat seznam pásem. Výstupní soubor má obecně tvar, kdy na každém řádku je jeden zpracovaný záznam z QRV listu, údaje na řádku jsou odděleny středníky a řádek je ukončen sekvencí CRLF. Údaje jdou zasebou v pořadí značka, lokátor, vzdálenost zaokrouhlená na celé kilometry (zaokrouhlení jako se provádí zaokrouhlení na body dle IARU), azimut zaokrouhlený na sudo na stupně, a pak seznam pásem v pořadí 2m, 23cm, 13cm, 9cm, 6cm a 3cm. Od verze 1.2 pak i pásma 24 a 47GHz. Vyšší pásma než tato to nezpracovává. Pokud je zadán vlastní lokátor, tak první řádek obsahuje informaci o něm, před samotnými výstupními daty je pak ještě řádek s informací, co je ve kterém sloupci uloženo. Poslední řádek obsahuje údaj o počtu záznamů načtených z QRV listu. Tyto informační řádky mají na svém začátku znak "#".

Velikost zpracovávaného souboru je interně omezena - po předzpracování se musí vejít do 512kB paměti (tj. soubor může mít maximálně nebo i něco přes 512kB), buňka tabulky, kam se píše obvykle značka a lokátor, se musí vejít do 1kB, samotný text zprávy pak do 2kB a část s emailem, kde se také případně hledá lokátor, protože ho tam někdo občas též píše, se musí vejít do 0.5kB. Pokud při zpracování tyto limity přetečou, tak podle místa, kde se to stalo, se buď zpracování zcela utne, nebo se některé údaje jen oříznou nebo vypustí.

Více informací o použití programu najdete v jeho helpu včetně ukázek výstupních dat.

Syntaxe:
 MKQRVLIST ?|-?|/?|h|-h|/h|hlp|help
 MKQRVLIST helpfile
 MKQRVLIST [noband] [myloc] vstupni_soubor [vystupni_soubor]

 ?|-?|/?|h|-h|/h|hlp|help ... vypsat nápovědu

 helpfile ... nápovědu uložit do textového souboru "mkqrvlist12.txt"

 noband  ... nezpracovávat info o použitých pásmech
 myloc  ... vlastní lokátor, proti kterému se počítá vzdálenost a azimut
 vstupni_soubor ... jméno vstupního HTML souboru
 vystupni_soubor ... jméno výstupního souboru
Stažení:

mkqrvlist11.exe - program v1.1 (67kB), mkqrvlist11.txt - popis v1.1 (5kB)

mkqrvlist12.exe - program v1.2.5 (69kB), mkqrvlist12.txt - popis v1.2.5 (5kB)

Změny:

v1.0 2022/9 - výchozí verze

v1.1 2022/9 - částečně vylepšena detekce pásem

v1.2 2022/9 - doplněna detekce 4-znakového lokátoru a pásem 24 a 47GHz, mírně upravena detekce pásma 10GHz. 1.10.2022 aktualizováno na v1.2.3 (označení pro web zůstalo v1.2) - doplněno a opraveno několik sekvencí pro vyhledávání pásem. 19.3.2023 aktualizováno na v1.2.4 - doplněny sekvence pro vyhledávání pásem. 10.5.2023 aktualizováno na v1.2.5 - doplněny sekvence pro vyhledávání pásem.

Nahoru