Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy » CWT | ---

CWT

offline program

CWT - trenažer telegrafie

v0.1 (2000/4), aplikace pro DOS

autor OK2PPK

Program CWT je trenažer telegrafie. Umožňuje generovat cvičné vysílání telegrafních značek s různou rychlostí a s různou velikostí skupin, je možné vysílat připravené cvičné lekce nebo obsah připraveného souboru, je možné generovat náhodné sekvence s různým počtem znaků a v různých kombinacích písmen, číslic a znamének. Dále je možné vysílat přímo text zapisovaný na klávesnici. Vysílaný text se vypisuje do okna na obrazovce a je možného ho logovat do souboru. Zvukový výstup je možný buď přes standardní speaker nebo přes zvukovou kartu typu sound blaster.

Program CWT v0.1, hlavní okno. (foto PPK)

Po spuštění se v textovém režimu vykreslí interaktivní okno a program se dále ovládá příkazy, které jsou v něm vypsány ve spodní části. Po stisknutí např. Alt+F1 se zobrazí ještě okénko s dalšími příkazy, které se na hlavní obrazovku nevešly - jedná se o příkazy Alt+D (nulování logu), Alt+N (nulování počítadla) a Alt+T (zapnutí vysílání textu PARIS). Program se ukončí stiskem klávesy Alt+X.

Program kdysi umístil Petr OK2VOP na naše staré klubové stránky. Sem jsem dal stejnou sestavu souborů, pouze byly přebaleny z tehdejšího ARJ do ZIP. Program mi šel spustit i na PC s WIN XP, ale můžete se potkat s následujícími problémy - asi nepůjde používat výstup přes zvukovou kartu, ale pouze přes speaker, program přímo komunikuje s HW, takže můžete narazit na nedostatečné oprávnění pro takovéto operace v operačním systému, a dále pokud mu OS prostředí DOS emuluje, tak může být pomalý, takže např. bude nutné zvýšit rychlost vysílání proti stejnému nastavení na PC s neemulovaným OS DOS a nemám tušení, jak potom budou souhlasit vypisované údaje o rychlosti se skutečností.

Program nemá žádné parametry příkazové řádky, spouští se pouze přímo do interaktivního režimu. Aktuálně nastavené parametry si program zapisuje do konfiguračního souboru, jeho vzorové provedení je spolu s programem v balíku ZIP. Tamtéž je připojen i soubor se cvičnými lekcemi a ukázky logu a souboru s textem pro vysílání přímo ze souboru.

Syntaxe:
  CWT ... spustí interaktivní režim trenažéru

Stažení: cwt01.zip - balík s programem a souvisejícími soubory (24kB)

Změny:

v0.1 2000/4 - výchozí verze pro DOS, napsaná v C++

Nahoru