Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy » CutJpg | ---

CutJpg

offline program

CutJpg - utilita na zmenšení souborů JPG

v1.2 (2013/12), konzolová aplikace Win32Api

autor OK2PPK

Program CutJpg je pomocná utilita pro přípravu souborů s bitmapovými obrázky typu JPEG pro fotogalerii. Spouští se bez parametrů v aktuálním adresáři se zpracovávanými fotkami, při zadání čehokoliv jako parametru vypíše nápovědu. Prohledá celý aktuální adresář, najde v něm všechny soubory s příponou .jpg a překopíruje je do nových souborů do stejného adresáře, ale s původním názvem souboru doplněným na konci o příponu .cut. Při kopírování vypustí z JPEG souboru všechny nepodstatné informace jako různé komentáře, údaje EXIF, nebo náhledové obrázky a ponechá jen samotný hlavní obrázek. Cílem je snížit celkový objem souborů odstraněním podobného zbytečného balastu po zpracování v programech, kde nejde vkládání těchto informací jinak vypnout. Typicky se mi takto dařilo snížit celkovou velikost fotogalerií i o více jak 50%, což při omezeném prostoru na webhostingu a současně při pomalém uploadu bylo výhodné.

Při práci program na konzoli vypisuje průběh zpracování, u každého nalezeného souboru vypisuje seznam přenesených značek bloků (pozor, např. restartovací značky D0-D7 v bloku DA se nevypisují) a info, zda kopírování proběhlo bez chyb. Dále na konci zpracování všech souborů vypíše údaj o počtu zpracovaných souborů a o počtu případných zjištěných chyb (tj. počtu souborů, kde kopírování zhavarovalo).

U tohoto programu extra varuji před používáním bez rozmyslu, po odkliknutí se už na nic neptá a koná. Program umí zpracovat jen určitou standardní část typů bloků dat obsažených v JPEG souboru a testován byl jen na souborech, co jsem měl zrovna k dispozici. Tj. je značně pravděpodobné, že se můžete potkat i s tím, že váš obrázek po extrakci nepůjde otevřít, protože utilita z něho omylem vyhodí i blok, který nezná, a přitom měl být správně zachován.

Utilita slouží pro dávkové zpracování a neřeší potřebné následné zpracování souborů, které prošly konverzí - tj. např. přesun do jiného adresáře nebo jejich opětovné přejmenování s odstraněním přípony .cut.

Syntaxe:
  CUTJPG cokoliv ... vypíše nápovědu

  CUTJPG ... zpracuje soubory v aktuálním adresáři

Stažení: cutjpg.exe - program v1.2 (32kB), cutjpg.txt - popis v1.2 (1kB)

Změny:

v1.0 2013/5 - výchozí verze, konzolová aplikace pro Win32 API

v1.1 2013/10 - zrychleno doplněním souborových V/V operací o vyrovnávací paměti

v1.2 2013/12 - doplněno chybějící zachovávání bloku se značkou 0xDD

Nahoru