Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Info » Popis stránek | ---

Informace o stránkách

Základní údaje

Programový kód stránek běží pod PHP 5.3 (parametry) na HTTP serveru Apache 2.2 na OS Linux CentOS 6.3 s využitím databázového serveru MySQL 5.5. Stránky jsou hostovány včetně registrace domény u WEDOSu (tj. servery se nachází fyzicky v Hluboké nad Vltavou), náklady související s hostingem a vlastnictvím domény jsou hrazeny ze soukromých prostředků OK2PPK. Návrh vzhledu stránek, veškerou grafiku, texty i vlastní programový kód stránek vytvořil a údržbu stránek zajišťuje Pavel OK2PPK.

Základní funkční kostru stránek včetně stylových předpisů a základní grafiky bez fotogalerií a dalších materiálů tvoří asi 140 souborů v úhrnné velikosti asi 1MB, zhruba 9 tisíc programových řádků ve společných knihovnách, dalších asi 4.5 tisíce programových řádků v jednotlivých základních stránkách a asi 5 tisíc řádků ve stylových předpisech před jejich kompresí. Největší objem (asi 350MB) v době spuštění webu zabíralo kolem 5.5 tisíce souborů obrázků ve fotogaleriích. Během čtyř let provozu se do ledna 2018 stránky rozrostly (souhrn za oba weby PPK i RKB) na přibližně 410 základních souborů o souhrnné velikosti 4.8MB, asi 330 dalších souborů s různými materiály o celkové velikosti zhruba 7MB a více jak 23 tisíce souborů s obrázky ve fotogaleriích o celkovém objemu asi 1780MB.

Jako doména třetí úrovně jsou na tomto webu provozovány i stránky OK2RKB, které tedy sdílejí stejný webhostingový prostor a stejné přidělené výpočetní zdroje jako web OK2PPK. Oba weby jsou nainstalovány odděleně a běží jako dvě na sobě nezávislé aplikace. Základní programový kód obou webů je funkčně shodný a liší se jen konfigurací, obdobně i použité stylové předpisy jsou obsahově stejné, s výjimkou částí upravujících záhlaví. Údržba a vývoj webu OK2RKB je zajišťován jednotně spolu s webem OK2PPK. Texty a další materiály pro web OK2RKB dodal OK2PPK nebo další současní či bývalí členové radioklubu OK2RKB, resp. dříve OK2KBA/OK2KLI.

Historie vzniku stránek

Tento webový projekt má základy ve dvou zdrojích. Jeden představuje neveřejný web na jedné intranetové síti, na kterém jsem pracoval v letech 2001 až 2013, druhý tvoří původní webové stránky OK2KLI, OK2KBA a OL6R, které byly také někdy kolem přelomu tisíciletí vytvořeny z iniciativy Libora OK2ZO a Petra OK2VOP, a jejichž poslední funkční podoba zanikla v roce 2006.

V roce 2006 vznikla potřeba vytvořit nové stránky radioklubu OK2RKB. Stránky byly postupně navrženy, byl napsán jejich programový kód, byly doplněny nové materiály a částečně se podařilo obnovit i některé články a obrázky z původních klubových stránek, ale nakonec nebyly stránky jako celek dokončeny a zveřejněny a vývoj byl během roku 2008 utlumen a nakonec zastaven. Dne 6.9.2007 byly stránky radioklubu spuštěny alespoň v provizorní podobě na adrese ok2rkb.ic.cz, a v následujících letech zde byly průběžně aktualizovány. Původně vyvinuté věci, jako různá řešení problémů se stylováním, algoritmy sestavovače stránek a datové xml struktury, jsem nezahodil, ale po převedení z PHP do ASP.NET/C# jsem je využil ve zmiňovaném neveřejném projektu, a po dalších úpravách a převedení zpět z ASP.NET do PHP byly v roce 2013 použity zase jako základ nového webu.

V roce 2012 vzhledem k docházejícímu prostoru pro web a zároveň těžkému zhoršení služeb na hostingu IC.CZ, kdy byly stránky často zcela nedostupné řadu dní, nebo byla jejich odezva nepřiměřeně dlouhá, jsem se rozhodl jít dále cestou placeného hostingu u jiného provozovatele včetně registrace vlastní domény. Dne 18.12.2012 byl nakonfigurován nový web ok2ppk.cz tak, abych na něm mohl začít testovat připravované stránky. Zároveň jsem se rozhodl, že na novou doménu přesunu z IC.CZ i stávající web OK2RKB, s tím, že by pro přístup na něj byla využita doména třetí úrovně ok2rkb.ok2ppk.cz.

Na podzim roku 2012 jsem obnovil práce na přípravě webu a byl zcela dokončen návrh vzhledu a stylových předpisů, kdy se jednalo především o dořešení začlenění fotogalerie do struktury stránek. Během první poloviny roku 2013 pak vznikala základní část nových stránek. Na konci června byl vyvinutý kód naklonován na dva samostatné weby OK2PPK a OK2RKB a 30.6.2013 byly oba weby spuštěny na webhostingu v testovacím provozu, a bylo možné začít již na weby doplňovat konkrétní materiály. Po dalším půlroce byly oba weby 23.12.2013 dokončeny a přepnuty do veřejně přístupného režimu. O rok později se pak ukázalo, že přesun webu z IC.CZ jinam byl dobrá volba, protože provozovatel IC.CZ oznámil ukončení poskytování freehostingových služeb, a 2.3.2015 byl starý web ok2rkb.ic.cz zrušen.

Chyby na stránkách

Nemohu vyloučit, že na stránkách nejsou nějaké chyby, ať už programové, pravopisné, překlepy, nebo i věcné chyby, nebo že dojde k poškození některých souborů na serveru. Pokud na chybu narazíte, tak mi můžete poslat informace o ní (kontakt viz stránka s Info o OK2PPK), a bude-li to možné, tak chybu rád opravím. Je potřeba podle typu chyby dostatečně popsat, o co se jedná, nebo jak k chybě dochází, popř. poslat i hardcopy dotyčné části obrazovky, kde se chyba na stránce projevila apod.

V případě přepnutí sestavovače stránek do režimu údržby (nebo při fatální chybě v základních modulech stránek) vypíše sestavovač pouze jednořádkové hlášení s číslem chyby. Takové chyby si zřejmě sám brzy všimnu a je šance, že v dohledné době to bude zase opravené.

Pokud se jedná o chyby v zobrazení stránek v prohlížeči, tak nezaručuji, že toto bude řešitelné. Stránky byly testovány na určité sadě prohlížečů, kterou jsem měl k dispozici, nemohu testovat na tom, co nemám. Bohužel často se i stejný prohlížeč verzi od verze chová zásadním způsobem odlišně, a úprava stránek kvůli jednomu prohlížeči by způsobila problém zase v jiném.

Kompatibilita

Stránky byly navrženy s určitými předpoklady, na čem budou prohlíženy. Pro optimální zobrazení na mediu SCREEN je vhodný displej alespoň 1024x768 truecolor. Stránky jsou napsány v českém jazyce ve znakové sadě Unicode s použitým kódováním UTF-8. Jako značkovací jazyk je použit HTML 4.01 Transitional (ale jsou dodržována i mnohá pravidla z XHTML 1.0), jazyk kaskádových stylů je používán na úrovni CSS 2. Měly by být použitelné pod prohlížeči IE 5-8, FF1.5+, Opera 7+, Chrome, testovány byly svého času pod Safari 3.2 a Konquerorem 3.5. Pro některé funkcionality na stránkách je potřeba, aby prohlížeč umožnil stránkám udržovat údaje o relaci pomocí dočasných cookies, u prohlížečů řady IE je potřeba mít povolený javaskript, kterým se koriguje některé odlišné chování IE oproti ostatním prohlížečům.

Některé problémy se zobrazením stránek v prohlížečích

Zde jsou uvedeny některé odlišnosti se zobrazením nebo funkčností těchto stránek v různých prohlížečích, kterých jsem si všimnul nebo jsem se o nich dozvěděl. Nevylučuji ale, že se stejný problém může projevovat i v dalších verzích stejného prohlížeče, než je zde uvedeno.

Firefox

U krátkých stránek (např. celková statistika přístupů) začal Firefox v nějaké vyšší dvojciferné verzi najednou protahovat spodní dva pixely silný okraj tabulky o šířku asi 1 pixelu vlevo před levý okraj tabulky. Konkrétně jsem na to narazil poprvé u verse 20.0.1, v řadách 1, 2 a 3 jsem toto nikdy nepozoroval. Souvisí to nějak s nastavenou minimální výškou boxu s vlastním obsahem stránky, a když obsah tohoto boxu má malý počet řádků, tak se začne problém projevovat. Když se do obsahu stránky přidá několik neprázdných řádků, tak problém vymizí.

Internet Explorer

Ve versi 10 jsem narazil na odlišné zobrazení obrázků, kde se spodní okraj stínování vysune zpod obrázku o asi 4 pixely navíc, než má správně být. Chtěl jsem to zkorigovat extra předpisem pro IE načítaným přes podmíněné komentáře, ale zjistil jsem, že v daném defaultním nastavení IE10 vůbec nezpracovává posílané korekční skripty pro IE. Je potřeba si v menu Nástroje IE zapnout pro tyto stránky režim nazvaný Kompatibilní zobrazení nebo si popř. ve stejném menu v Nastavení kompatibility zobrazení přidat celý tento web k webům s povoleným kompatibilním zobrazením. Po zapnutí tohoto režimu se stínování zobrazuje správně. Ale ! má to bohužel jeden nepříjemný vedlejší efekt, že v kompatibilním režimu mi v IE10 nefunguje pro změnu automatické nastavování šířky textu. Tj. stránky s pevně nastavenou šířkou jako jsou fotogalerie, se zobrazí správně, ale ostatní stránky se roztahují na plnou šířku okna.

Různé

V prohlížečích obecně mohou nastat problémy při tisku stránek, především u obrázků vložených do textu nebo když obrázek vychází např. přes pravý či spodní okraj tisknuté stránky. Může dojít k posunutí obrázků na úplně jinou pozici, jejich rozdělení na dvě části, které se zobrazí každá na jiné stránce, nebo obrázek může i úplně zmizet. Posun obrázků pak může rozhodit i okolní text. Při zobrazení stránek ve variantě vzhledu pro tisk sice může rozložení vypadat v pořádku, ale co bude prohlížeč skutečně tisknout je potřeba zkontrolovat v prohlížeči v náhledu stránky před tiskem.

Další podrobnosti

Pokud vás zajímají detailnější informace o těchto stránkách, tak je najdete na tomto odkazu.

Nahoru