Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy » Výpočet vzdálenosti lokátorů | ---

Výpočet vzdálenosti a azimutu lokátorů

online aplikace

Zadej dva lokátory (AA00AA až RR99XX) a stiskni tlačítko Vypočítat.

 =  °   °

 =  °   °

km   km

°   °

°   °

Poznámky:

1) Vzdálenost je zaokrouhlena dle doporučení (VHF Manager Handbook Edition 6.12, bod 5.3.9) pro vyhodnocování VKV závodů, tj. oříznutím na celé číslo a přičtením jedničky, pro výpočet je dle doporučení použita převodní konstanta 111,2km/stupeň. Pro spojení ve vlastním lokátoru se vzdálenost zaokrouhluje na 1km a azimut ztrácí smysl. Souřadnice lokátorů se počítají v jejich středech.

2) Pro výpočty ortodromy jsou použity běžné matematické funkce z PHP a čísla s plovoucí řádovou čárkou s přesností "double". Protože se pracuje s goniometrickými a cyklometrickými funkcemi, může to způsobit odchylky vypočítaných a očekávaných výsledků - v blízkosti limitních hodnot dochází, díky zaokrouhlování způsobenému konečným počtem číslic, ke vzniku chyb - např. azimut lokátorů na stejné rovnoběžce nebo na stejném poledníku by měl být celistvým násobkem 90°, ale výpočtem vychází odchylka od očekávaného údaje běžně i na druhém desetinném místě. Podobně výpočty vzdáleností a azimutů v oblasti zemských pólů, kde je rozměr lokátorů ve směru rovnoběžky velmi malý, mohou být zatíženy značnou chybou. Proto byl pro výpočet použit tzv. Vincentyho algoritmus, který je optimalizovaný pro numerické výpočty na strojích s omezenou přesností čísel. V oblasti střední Evropy, kde má nejmenší čtverec - v závodech používaném systému lokátorů - rozměr cca 5x6km, toto nemá velký význam, a uvádím to spíše pro ty, koho by zajímal důvod, proč nejsou výpočty zcela přesné.

Nahoru