Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy » Výpočet válcové cívky | ---

Výpočet válcové jednovrstvé vzduchové cívky

online aplikace

Zadej požadovanou indukčnost, rozměry cívky a případně 1) i údaje o vodiči a pracovní kmitočet a stiskni tlačítko Vypočítat.

µH (0.1nH-10mH)

mm (10µm-1m)

mm (10µm-1m)

mm (1µm-10cm))

MHz (1Hz-1GHz)

Cu   Ag   Al   Au   Sn   bronz   mosaz

-

mm

-

pF

Poznámky:

1) Pro výpočet hloubky vniku, ztrátového odporu a činitele jakosti je potřeba vyplnit údaje o průměru a materiálu vodiče a pracovní kmitočet. Pro výpočet parazitní kapacity je potřeba vyplnit údaje o průměru vodiče. Výpočet pro materiály typu slitina (bronz, mosaz) je jen orientační, jejich magnetické a elektrické vlastnosti závisí na jejich skutečném složení.

2) Pro určení počtu závitů je použit vztah, ve kterém se nepoužívá Nagaokův faktor, závislý na poměru průměru a délky cívky. Pro délku cívky l rovnou nebo větší než je poloměr vinutí D/2 by přesnost výpočtu měla být asi ±1%. Průměr vinutí je myšlen mezi středy vodičů.

3) Do ztrátového odporu je zahrnut vliv stejnosměrného odporu vodiče a skinefektu. Do výsledku není započítána délka přívodů cívky. Činitel jakosti je počítán jako poměr reaktance cívky na pracovním kmitočtu a ztrátového odporu.

4) Parazitní kapacita je počítána jako seriová kombinace teoretických kapacit mezi jednotlivými závity modelovaných jako dva souběžné válcové vodiče o délce jednoho závitu. Výpočet se provede pouze pokud vzdálenost středů vodičů sousedních závitů je větší než je průměr vodiče, a zároveň pokud počet závitů je větší než dva. Jako dielektrikum je pro výpočet použit vzduch.

5) Udávané rozmezí hodnot u vstupních polí neznamená, že v celém uvedeném rozsahu je jejich použití smysluplné, je to pouze informace o softwarovém omezení rozsahu čísel, která vstupují do výpočtu. Program dále nekontroluje, zda výsledek je realizovatelný, např. zda počet závitů vodiče daného průměru se vejde do požadované délky vinutí.

Nahoru