Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy » Výpočet útlumového článku 2 | ---

Výpočet útlumového článku 2

online aplikace

Zadej údaje o útlumovém článku a stiskni tlačítko Vypočítat.

Π-článek   T-článek

Ω (1mΩ-1MΩ)

Ω (1mΩ-1MΩ)

Ω (1mΩ-1MΩ)

Ω (10mΩ-1MΩ)

Ω (10mΩ-1MΩ)

W (1µW-10kW))

Ω

Ω

Ω

Ω

dB

dB

dB

-

: 1

dB

W

W

W

Poznámky:

1) Výkon na vstupu útlumového článku je potřeba zadat pouze pokud chcete vyčíslit ztrátové výkony na jednotlivých odporech.

2) Udávané rozmezí hodnot u vstupních polí neznamená, že v celém uvedeném rozsahu je jejich použití smysluplné, je to pouze informace o softwarovém omezení rozsahu čísel, která vstupují do výpočtu.

Nahoru