Skip navigation

OK2RKB | ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2PPK » Texty » Programy » Výpočet útlumového článku 1 | ---

Výpočet útlumového článku 1

online aplikace

Zadej požadovaný napěťový útlum, vstupní a výstupní impedanci a případně 1) i vstupní výkon a stiskni tlačítko Vypočítat.

dB (0.01-100dB)

Ω (10mΩ-1MΩ)

Ω (10mΩ-1MΩ)

W (1µW-10kW))

dB   dB

Π-článek

Ω   W

Ω   W

Ω   W

T-článek

Ω   W

Ω   W

Ω   W

 

Poznámky:

1) Výkon na vstupu útlumového článku je potřeba zadat pouze pokud chcete vyčíslit ztrátové výkony na jednotlivých odporech.

2) Výpočet předpokládá vstupní a výstupní impedance mající pouze reálnou složku a článek složený též z čistě rezistivních prvků s impedancí s nulovou imaginární složkou.

3) Pokud výpočet nevrátí žádné údaje znamená to, že pro danou kombinaci vstupních impedancí a požadovaného útlumu vyšel některý odpor záporný, nulový nebo nekonečně velký a výpočet nebyl proto dokončen. Např. pro danou kombinaci vstupních impedancí nelze útlumový článek s tak malým požadovaným útlumem realizovat.

4) Udávané rozmezí hodnot u vstupních polí neznamená, že v celém uvedeném rozsahu je jejich použití smysluplné, je to pouze informace o softwarovém omezení rozsahu čísel, která vstupují do výpočtu.

Nahoru